சிறப்பம்சங்கள்

நல்ல micellaire, இது மென்மையான மற்றும் எரியும் இல்லாமல், நீக்க வேண்டும் ஒப்பனை!

꧁ வணக்கம்! ꧂  வாங்கும் Lirene micellar திரவ 3 1 கடை தீவு "தூய்மை" (RB), செலவு பகுதியில் 6 வெள்ளை துடைப்பான் (~3 $ ).விமர்சனங்கள் அதை பற்றி படிக்க வேண்டும், முற்றிலும் நம்பியிருந்தது தங்கள் குடலில், உள்ளுணர்வு, இது சில நேரங்களில் தோல்வி என்னை எடுக்க முடிவு பார்த்த பிறகு அதை அலமாரியில்.  இந்த தொகுதி, விலை மிகவும் ஒரு பேரம், போதுமான நான் நினைக்கிறேன் ஒரு நீண்ட நேரம் என்பதால், நான் மாற்றிக்கொண்டனர...